בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: תרתימוני - הלכות תפילה וברכת כהנים - פרק ד - חלק א מאת נסים א-שארעאבימבוסס על היד החזקה - הלכות תפילה וברכת כהנים - פרק ד; 13 אוק 2020, 05:45
דרגת קושי: קל (6 מצביעים)

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
2
 
3
4
5
 
 
6
7
8
 
9
 
10
11
 
 
 
 
 
  
12
 
 
13
 
 
 
 
  
14
 
 
15
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
 
 
 
19
20
 
 
 
 
21
22
 
23
 
 
 
 
24
 
 
 
  
25
 
26
 
27
 
 
 
28
 
 
 
29
30
 
 
31
 
 
32
 
 
33
 
 
34
35
 
 
  
36
 
37
 
 
38
 
 
39
 
40
41
 
42
43
  
 
 
44
 
 
 
45
46
 
 
 
47
 
48
 
 
49
 
 
 
 
50
 
  
51
 
 
 
 
 
52
 
53
 
54
  
55
56
 
 
 
 
57
 
58
 
 
 
 
 
59
 
60
 
 
 
 
61
62
63
 
 
  
64
 
 
 
  
65
 
 
 
 
 
 
66
67
 
 
 
68
69
70
 
 
71
 
72
 
 
 
 
 
73
 
 
 
 
 
74
 
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
1.+ 9 זן רק והפוכו ( 2 , 3 ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.תום או זדון ( 5 , 3 ) (8)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.ר' 1 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.אדמדם עיניים מיין (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.מיניע מעיינות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.מחבואם תרמוס (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.חגיו להליכתו (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.מעיר בפרס באתר אתר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.נחת קיבלת מעוזרי (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.מור בטלה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.דורי רוקי (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.גזר מנגין (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.ישן לירוט (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.האם יכו (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.ואישה אליל (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.הפילה תחנון והמתיקה (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.ר' 49 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.+ 61 זן - ידידי הנאמן קביל ( ש בהגדרה ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.+ 70 נך לפום צערא אגרא בתרגום לעברית (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.מגף שיש בו דופי (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.עץ מחט ברעל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.תתן לה במים ( ש בחלקו ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.יצהר בעל כרס (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.מחו ושולמו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.שבעה בגולם עונה על ראשון ומעלה את החרון (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.+ 32 זן הוא לא שכור . והיא פתחה ( ש ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.לפני שאונן נולד הוא קם (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.אסוף שליח (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.אחות מחלת אשת עשיו בת ישמעאל (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
55.סם להחיאה שמאלי ומסמר (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58.יעתור וגם יצעק (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.עורפים את ראשו מזה חודש בלול (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
61.ר' 33 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
63.כד הוא זה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.אמורא א"י משאה ( ש בחלקו ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
65.קיבלתי שוק מדייר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
66.ניקית את הנגע והטומאה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
68.נקיות או מלאות דם (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
71.אל ירוק בים (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
72.אין בנו מפרפרים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.שמאל בפוליטיקה משה טפחיים בלוחות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
74.ובהו למה ועל מה ? (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
1.אלישע בן אבויה שונה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.לכהנה כפול יי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.סיפור טיוח (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.יש להגיש לדחיית שירות - לא חובה ( ר"ת ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.ראה שאין לו אלף ועם 70 נך וישמח (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.ישנו מקום שפוט שם גם כלי חמוש( ש בהגדרה (למען הצניעות) ) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.ברכת הלבנה ואין אנו יכולים ללאה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.לניב פשטני ומשעמם (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.האש נחל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.שבלב אינם חומש (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13. שמו בי דוי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.שופכת דמעות כמים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.הנביא הקים ( ש בהגדרה ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.חל בלילה ולא ככתיב ( אין מה לעשות ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.בן שמעון שר (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.משופר צרפתי ארצנו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.בנקיון כפיו צחור (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.מאין באת ולאן אתה הולך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.יגיד תהלתך כפול (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.להטיל מס בצדיקים (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.תתן עיר ביוון ( ש בחלקו ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.+ 53 נך כריכה לארגון הכדורגל ( ש בחלקו ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.כגבר ללא תורן כשר שער (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.ביט מושב חסר (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37.מוחט ומסיים (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.ודיברת וקיבלת שלילי ( ר"ת בחלקו ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.שמש העבר סחורה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.דרק בתוכו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42.מאוד לרצות לאברהם ליצחק וליעקב (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.הממהרים הגדה ואבר לנשימה (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.קרי משמעותי וחיוני להפריה ( 4 , 3 ) (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.ותושב דר צדק (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.דגי רוק בלול (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.יאר אליך זיו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.סבבו עשו (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
53.ר' 31 נך וגם הלל (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
54.גזר חי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.אטמים לא טהורים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
57.חולדה וגם דבורה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
59.ראיתי במטוס הממריא ואת בנו לא תשחטו ביום אחד (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.ימינו ושמאלו לא ידע (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.עם אחי אונן בערבה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
66.ר' 69 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
67.+ 70 נך הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ הזן ( ש בחלקו ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
69.+ 69 נך + 66 נך מסרטן לעולי המגרב ניתן ( ר"ת לעז ) ( 2 , 2 , 2 ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
70.ר' 34 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

תגובות

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: