דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: תרתימונים - פרשת וזאת הברכה - חלק א מאת נסים א-שארעאבימבוסס על המקרא של פרשת וזאת הברכה; 06 אוק 2020, 06:14
דרגת קושי: קל (3 מצביעים)

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
2
3
 
4
5
6
 
7
8
 
9
10
11
12
13
 
 
 
14
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
18
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
22
 
23
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
 
29
 
 
 
30
 
31
 
 
 
32
 
 
 
33
  
34
35
 
36
 
 
  
 
  
37
 
 
38
 
39
 
 
 
 
 
40
 
41
42
 
43
 
 
 
44
 
 
  
45
 
 
46
 
47
 
 
 
 
   
48
49
 
 
50
 
51
 
 
 
52
53
54
 
55
 
 
 
 
 
56
 
 
   
 
57
58
 
59
 
 
60
 
 
61
 
 
62
63
 
64
 
65
 
66
 
 
 
 
67
 
 
68
 
 
69
 
 
70
 
 
71
 
72
 
 
73
 
 
 
74
 
 
 
 
75
 
 
 
76
 
 
 
 
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
1.+ 4 + 7 זן לא כהתה עינו בתיבה ( 3 , 3 , 6 ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.ר' 1 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.ר' 1 זן (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13.+ 61 + 53 נך תשעה למעשיו וברך חילו ( 3 , 4 , 4 ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.בכל אשר תלך תרשים (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.סיפורי חסידים שתרים (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.איני תרשום הפוך ימנע (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.ימי הסוף (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.מההרים הופיע ה' פעמיים בבעל זכות בחירה ( 2 , 3 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.מגירת מוות ברשלנות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.אוהל המשכן והאוהל בכלל (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.חזור ותפן אל רשעת העם הזה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.ר' 24 נך (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.מצח פנים הפוך (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.גור נורא עלילה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.היא לעולמי עד עין למשל (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.צומת קהלת יעקב (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.מכוחם סרובם (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37.ר' 61 נך וגם אשי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.ר' 24 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.קודש אלפי ישראל (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.שוקד שבכל ביכ"נ יהיה ארון (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.אעשר גם הוא חטאת (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.ר' 74 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.בשורה האחרונה עם די במרומים (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.ר' 41 נך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.צץ בהר כעוספיה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.בא מרבבות קודש ( ארמית משובשת ? ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.ישראל קול ציון (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
55.+ 56 נך מה טובו אוהליך יעקב בערי פרזות יגור( 4 , 4 ) (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
57.+ 72 זן עוולי פי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
59.+ 60 זן - כי האדם עץ השדה ומתבל תשחי ( 2 , 5 ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.ר' 59 זן (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.למרחקים קצרים וארוכים זו ממש צרה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.אל ימת המלך מת (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
66.אלוהים זה גם ההיפך ממתנה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
67.ידין עמו שבט (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
68.קרנינה טיכו אלך ואפנה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
69.משתתק ונדם (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
72.ר' 57 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.קבול שן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
74.בן עמרם מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכך עד היום משננים אנו לבנינו + 75 + 44 + 1 זן ( 4 , 3 , 3 , 3 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
75.ר' 74 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
76.וישמן כאל ויבעט (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
1.חבר מפלגה איגפ"ם (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.הר אדום (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.נהלים יווניים ישנים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.שלום דת למו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.כספי כנרת (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.זמרתיו ממחשביו (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.היקטלו תימהוני (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.רק אסטור למשל (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.+ 33 נך מועדים לשמחה אמר משה לבני ישראל ב(ה)תורה חותמת ( 4 , 5 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.דוב רציף (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.יעקב ישורון (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.אלחם מברך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.יון עומדים בו (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.ברוב ימים הוא ישלח לחמו על פני המים (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.יש לו מניין שבעור ( 2 , 3 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.דם זרע כליה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.26 זן+ 7 נך + 38 זן עם עזר כאברהם ענר אשכול וממרא ( 3 , 5 , 4 ) ( 3 , 5 , 4 ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.בראש גדל קדש ברך הלל (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.בית במקום ריש תשים ויהיה הר הודן ( היה לי כאן שיבוש קל בהקלדה) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.כף נגבו הפגינו נגד ( אקטואליה ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.ר' 9 נך (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.סימן טוב שמיה שלמא רבא רעוא ומזל טוב (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.יש להרים לנשגב ולגבעה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.ידו בכל ... כל יד ולא ככתוב (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.בקעי אבינו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.+ 38 נך - גם אלפי מנשה ורבבות אפרים בכללה ( 5 , 4 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.+ 46 זן עונייך מתולדתך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42. קל מרחף כבד (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.הסתיר מסגן נשיא בלול (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.מתנת תרגע (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.ענה הזקן בבנימין (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.הולכים ושלובים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.פת משביעה ? לא כ"כ (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
53.נוה אתר וגם ר' 13 נך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
54.יחי אלומתי קמה וגם ניצבת ( 2 , 3 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.עינו מלראות חטא ובד"כ את האמת וברבים (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58.ורחמו ממטוס קרב סובייטי (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
61.ר' 13 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.ומתוק לעיניים ו - + תיכון חג (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
63.צדיקים - הוו במקהלה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
65.על כן מנת (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
70.ר' 24 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
71.עם 66 זן - יטעו ליו"ש (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.עם 38 זן הלוי יאירו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

תגובות

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: