דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: סולם יעקוב - יוה"כ - הפטרת מנחה - ספר יונה - פרקים א-ב מאת נסים א-שארעאבימבוסס על המקרא של ספר יונה - הנקרא בציבור כהפטרת מנחה של יוה"כ; 27 ספט 2020, 04:38
דרגת קושי: בינוני (3 מצביעים)

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
 
 
2
3
4
 
 
5
6
7
 
 
8
9
  
10
 
 
 
 
11
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
16
 
17
 
 
 
 
 
18
 
19
 
  
20
 
 
 
 
21
22
 
   
23
 
24
 
 
  
25
26
27
 
 
28
29
30
 
 
 
 
31
32
33
 
 
 
34
35
 
 
 
  
36
37
 
38
 
 
 
39
 
 
 
 
 
40
41
 
42
43
 
 
44
 
45
 
 
 
  
46
 
47
 
48
 
 
 
 
49
 
50
 
 
51
 
 
 
 
 
 
52
 
53
 
 
 
 
54
 
55
 
 
 
 
56
 
57
 
   
58
 
59
 
 
  
60
 
61
 
 
62
63
64
 
65
 
66
 
67
 
 
68
 
69
 
70
 
 
71
 
 
72
 
 
 
73
 
 
 
 
74
 
 
 
 
75
 
 
76
 
 
 
 
 
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
1.+ 2 + 5 + 8 זן + 9 + 26 נך מי יאמר לך מה ולדוגמה פרק א' בבראשית ( 2 , 3 , 1 , 4 , 4 , 4 ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.ר' 1 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.ר' 1 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.ר' 1 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.יקוש (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.ר' 15 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13.חיים עד מדינה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.ר' 27 זן (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.+18 + 12 + 12 זן ותשליך שם כל חטאתם כאשר טבעת את המצרים ירדו כמו אבן ( 5 , 4 , 4 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.ר' 16 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.ר' 15 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.ר' 28 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.הימין יעמידהו + 38 +51 זן 53 נך בדרך כלל מטפסים עליהם אבל יונה לא ( 5 , 4 , 5 ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.צר אופקים כפרי (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.+ 26 נך אחות שמעתי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.+ 14 זן + 43 נך + 52 זן + 32 נך מסביב יהום הסער - דגל שחור ( 52 זן ) עברו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.+ 52 + 20 זן לכשאתעצב כי אבי ואמי עזבוני ( 6 , 3 , 4 ) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.ראשית מפקידה לפקידה מזמן לזמן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.מלא חרמו ושירתו בלולה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.ר' 40 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.ר' 21 זן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.חופשית וענקית (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.+ 36 זן יגוני הורי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42.פייסים/ות דמויי קופי אדם (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.עם 40 זן ידי רגלי גלעד (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.ערוג חם ליהודה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.צבע נוגה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.אֲנַסֵּךְ אֶת לָךְ אלי תשוקתי (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.ר' 21 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.ר' 27 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
55.ר' 40 נך (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
57.אחו מתחת לראש (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58.שלום רב על בנ"י רבי שלום ( ר"ת ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.כחוזר לרחל (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.אבי עתניאל , נזק ?!!!! (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
65.עץ מתכת ולא שומע (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
67.מֵאַחֲרֵי אַבְנֵר ואל תעשה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
68.לקום ליום בשל"ת (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
70.כי עבד היית את ה' אלוקיך (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
72.יחי גולדה היא כתבה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.השיב לקוס למשל ונהנה מקצבה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
74.ר' 62 נך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
75.ר' 62 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
76.ר' 62 נך (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
2.ויאמר אלוהים יהי ויהי (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.אם תענה משבת רגלך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.כילה לבנות את המקדש (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.שאלת יתרו לבנותיו , אוי ואבוי לכן אמר להן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.אורחן , פונדק מוטל ( 2 , 4 ) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.רוצים עצמים (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.ר' 1 זן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.גלויות נען (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.אבי יונש כקור ממש (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.שלושת ימים גם פה וגם בעקידה וגם בגיר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.+ 17 זן המגפה פצתה ברבים ובגוף שני (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.עקב השבר (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.גרעינים בדומי לחדי עין (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.+ 35 נך מנחתי ערביתי ונעילתי (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.ר' 1 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.בתוך השאלה התשובה הרעה הזאת (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.כלא משני צידיו עבר וחלף עם הרוח (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.+ חיפשתי פיתרונים בידיעות מצאתי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.ר' 27 זן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.ועלית אל מחריבות הקיקיון - זאת התופעה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.ר' 24 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37. רחמים דרש מידות (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.עם 14 נך - הקיץ ישן משינתך ( 2 , 2 , 4 ) ר' גם הגדרת 14 נך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.+ 55 זן + 56 נך נֶגְדָה־נָּא לְכָל־עַמּוֹ אמר בשירת יונה ( 3 , 5 , 5 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.דיו בם לאחסון (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.ר' 27 זן (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.תנו לנו יד כולנו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.סור מרע ולך לג'ו (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.בהמה דקה כארי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
53.ר' 21 זן (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
54.ותעל שד (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.ר' 40 נך (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
59.צבא הפנים בטחון (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
61.התשובה המצויה ב28 נך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.+ 74 + 75 +76 זן תתעור כבר עלינו להפיל גורלות ( 3 , 3 , 2 , 6 ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
63.62 זן מתברר (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.ונקבה ברא אותם למעשה בראשית (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
66.משה כפיר ופתן תרמוס (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
67.השיאים גינס (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
69.ברק הלחין מלא (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
71. כוכבי שחק ( ר"ת ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.הגעת לאן שיעצתי ב-47 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

תגובות

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: