בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: סולם יעקוב - סליחות (אשמורות ) - בלדי נוסח תימן - חלק ג מאת נסים א-שארעאבימבוסס על אשמורות נוסח בלדי תימני; 21 ספט 2020, 04:59
דרגת קושי: קל (2 מצביעים)

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
2
3
4
 
5
6
7
 
 
 
8
9
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
  
12
 
 
  
 
  
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
16
17
18
19
 
 
20
 
21
 
 
22
 
23
 
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
32
 
 
33
 
 
 
 
  
 
 
34
 
35
 
 
36
 
  
 
37
38
39
 
 
 
40
 
 
 
41
 
42
43
 
44
 
 
 
 
45
 
  
46
 
 
 
 
47
 
 
48
 
 
 
 
49
50
 
 
 
51
 
 
 
52
 
 
 
53
 
 
 
 
54
55
 
 
 
56
 
 
57
58
 
  
59
60
 
61
 
 
 
62
 
63
 
 
  
64
 
 
65
 
 
 
 
66
 
 
67
 
68
 
69
 
 
 
70
 
71
 
 
 
72
 
 
 
 
 
 
73
 
 
 
 
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
1.רחמיו על כל מעשיו ובמיוחד על ישורון ששמן ובעט ( 4 , 3 , 3 ) (10)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.שועה למצוותיו ודברו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.הסופר טול כסא במטותא ממך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.רגם באבנים וגם מגרם (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.עם כרכום קנה וקינמון לא נעלה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13.נשבח את המושב (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.אנשי אמונה דאו ונעלמו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.מיקום עף בשמיים ( ר"ת ) בחלקו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.החרש אפור בשמיים (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.הצעתי לשם הבת הנולדת במקביל לרחמים ( 2 , 2 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.גם ברד חס ממידותיו י"ג ( 2 , 3 ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.קשיי היום יום אנחנו דור הטית ( אביב גפן אאוט ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.שפטיניני (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.תרדוף כפול מלכי מלך שלם (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.בוב עד בלי די (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.אכזר בערל ( 2 , 2 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.המשורה יצא ממנה טור שלישי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.שן רוקח (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.ריש גדול מנשוא (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.כלבו שאין בו בו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37.ר' 44 זן (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.לחם זה כלום ? זה דבר !!! (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.לרוק יש במה , מרכז לאמניות - הפוך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.+ 37 זן לבן מוחל וסולח לבני ישורון (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.ואני ירחון (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.+ 47 נך שערי רחמים להיפתח , עוקד הנעקד והמזבח , שוחט , הנשחט והמאכלת ( 3 , 4 , 5 ) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.מניף יש לכאן ולכאן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.דרשו שלום ירושליים לשלומך (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.חומר נפץ מוכמן (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.שומר מתנות יחיה ( רק יחיא התימני - תרתי - יבין המבין ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
53.על מנעול ובריח פי שטן (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
54.מצב פספורט (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.נסים תהיה מלחמה!!! אבל עם לא , כי נלאה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
57.ר' 4 נך (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
59.עם 57 זן - שימי זה מול זה נועה ( ש בחלקו בערך ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
61.עיר ?! זה לא סגור ! ( יבין המבין ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.ואף על פי כן סוף (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.הדור ההוא מלחמה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
66.סמים וסעדים (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
69. ישר לגהינום ?! (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
71.לחיות אבל לא (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
72.ר' 56 נך (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
73.ר' 56 נך (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
1.ש(ס)חים בו ישלח לקץ ימין עיקר מי"ג (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.וישב בדין תחתון שם הוא כנראה עליון (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.+ 35 נך חוס ורחם עלינו אבינו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.נחזור בידיים ריקות מלפניך ? חלילה לך מעשות כדבר הזה . השופט כל הארץ לא יעשה משפט ? בלשון זו דיבר אבר (12)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.+ 34 זן ומחלת ושבקת ( ר' גם הגדרת 34 זן ) ( 5 , 5 ) (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.עלינו נשבח נהלל לאדון הכל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.כפות המנעול פי תהום (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.תחומין זה מכה חיה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.ר' 25 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12. חיים משה זה כל שאני מבטיח (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.הים לו וגם שמיים ואאאאארץ (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.סנדק שנוצר בו קו שבר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.עושה סופיות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.גער בו וידום ואז נטש ( אמן ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.ר' 2 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.הוק ויעלה מן הארץ (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.בימים אלה זה ממש רצח לעשות שם טיש (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.+ 9 נך זאת אסיפה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.אמר וישן הארמי-עברי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.צואת ציפורים תוריד הפוך (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.+ 48 זן כלימה ור' גם הגדרת 48 זן ( 4 , 4 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.תקפות לשבת (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.ר' 3 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.כרצון לבן עושרך בלול ( ארמית , ערבית ועברית אחיות סיאמיות ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.+ 49 נך עפשו זה שבוע (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.פינו כה וכה וירא כי אין איש (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42.לפייס אותך ! צורך ? לית ! (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.כעסנו וחמתנו (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.אסף אסיפך ( הפטרת ט"ב שחרית וירמיה )( די בכך ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.לא אל . אליל (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.ר' 46 זן (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.ר' 38 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.חכמה בגויים תאמין !!! והיא לא שם מא(ע)ונה !!! (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.משחור אופן גלגל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
55.מוסיף פחות מפקד זוטר( ר"ת ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.+ 72 + 73 זן חוסה ועם ועמי בבקשתי ( 4 , 2 , 4 , 5 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58.ונמל של אורחים במדבר ( ירמיה ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.שאר יחזור ספר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
63.משא ימים (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.ז"ל היתה צדקת גמורה ומעניקה פרסים לאומנים ( ר"ת בחלקו ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
65.יבוא אל כיהודה ליוסף ולא בדיוק ככתוב (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
67.האתון כמה וכמה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
68.מרים פת ( תרתי , ח ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
70.בבקשה אל תאכלו ממנו בפסח (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
71.עם חי זה זומבי והאריכי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

תגובות

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: