בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: תרתימוני - הלכות תשובה פרק א מאת נסים א-שארעאבימבוסס על הלכות הלכות תשובה א; 30 אפר 2020, 06:20
דרגת קושי: בינוני (1 מצביעים)

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
 
2
3
 
 
 
4
5
6
7
 
8
 
9
10
11
 
 
   
12
 
 
 
 
13
14
 
15
 
 
 
16
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
24
 
 
 
  
25
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
27
 
28
29
 
 
30
31
 
 
 
 
 
 
 
32
33
 
 
34
35
 
 
 
36
37
 
38
 
39
 
 
 
 
40
 
 
 
41
 
 
 
42
 
 
 
 
43
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
46
 
 
  
 
   
47
 
48
 
49
50
 
51
 
 
52
 
53
54
 
 
 
55
 
 
56
 
 
  
57
 
 
 
  
58
 
 
 
59
 
 
 
60
 
 
61
 
 
62
 
 
 
 
 
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
2.תנאי הכרחי לכפרה תולדות החילבה ( 4 , 7 ) (11)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.פוצץ ט'שיר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.רוקם היוצא מפיהם (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13.העברה על דת וחיסול גמור (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.כי לא האדם יביט בי וחי (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.חרק מספריים משוריין ככלב (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.+57 זן + 31 נך ואשובה אליכם - ילדים ילדים בואו הביתה ( 4 , 4 , 6 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.אמה מנרות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.הוד יקרה כדורון (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.הורי רשעים יכלו ורשעים אינם עוד ( 4 , 5 ) (9)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.המוסד לאומי לביטחון ולקצבאות ( ר"ת ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.יבוא יום העשירי לשביעי שיא לרעשנים (8)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.אדם בר"ת שמי (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.+ 64 זן - מחדל לגביה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.אקדמאים ומהנדסים (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.+ ד"ר סינדי מרדכי וצנוע (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.בצע למנות (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.שבועה גוררת סתם עבירה (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.לא תהדר דל בריו בראבו (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42.חיבל בפועל לאהוב (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.+ 64 זן אימה באור (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.קלה כבאתונה ! זהירות מצות ! (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.עם 43 זן - דחוף בפרוזדור (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.שלום ועלינו על כולנו (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.מעיל לכדרלעומר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.חסרות יד למרות שיש בהן יד (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
55.הקטין מצורך (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
56.כ-36 זן וגם אחרי ארמי (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
57.ר' 18 זן וגם בשינה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58. פתור לפרותיו (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
59.כל גאון רב בימינו (ר"ת) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.+64 זן כייף והשחית את זמנו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
61.באג (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.לא שחם . אל תשבע (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
63.לעזאזל אדום מדבר בלי חשבון ( 4 , 6 ) (10)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
64.ר' 18 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
1.כל המרבה לספר ולהתוודות ( 3, 2 , 5 ) ) (10)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.רחם עלי אבי מלכי ( 5 , 4 ) (10)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.נמות עתיקות (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.מרכז לאו בקשי דורון (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.בפחדכם תביטו בחומר לבנים שלום ולהיתראות ( ש ) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.בלש היפוכו סופר (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.ר' 11 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.מענה תנאי למחילה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.רשע בכוונה תחילה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.+ 7 נך ינום אף יישן על משמרתו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.גיס הפוך בים בלול (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.יונה יהפוך לדרמה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.רדי עם שינה לכומתות אדומות (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.+ 64 זן חן פנינים זקן (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.מייסר שזה נכון (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.היה ממ"י דותן ( ר"ת ) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.פרזיט בריש חזיר (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.ינחל רז הפוך (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.כמעט קרח מל בלוד (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.+ 64 זן בראש הטניס נובאק (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.רשלנות בהגשה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.ר' 18 זן (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.עם 28 נך איום נאור (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.+64 זן מוסרת במילה ועל הפנים בלולה (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37.לכפרה לסירוגין (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.הוי זהיר בה כב-44 זן - שאין אתה יודע (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.שוא שקר אסורה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.+ 18 נך חייתו ומהרו (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.מסכת יחולו על ראשי (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.מכפרת על הכל ! תימה ?! (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.בעיקר ימחל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.הבאה בעבירה עבירה פוקד (מ) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.הבאה בה כמותה (ח) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.לגרש עד דמעות (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
52.חיל טקסטיל (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
53.אחת נחרץ למיתה חלילה (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
54.מבצע שממם (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
58.מפלגה לתרופות (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
60.+ 62 נך שילב על מנת לאכול (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
62.ר' 61 נך (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:

תגובות

אייכה ? - נסים א-שארעאבי  05 מאי 2020, 08:23
הוסף תגובה לתגובה
מרים היקרה - נסים א-שארעאבי  05 מאי 2020, 09:49
יש איזו תקלה באתר .
אני רואה תזכורת הנוגעת לך אבל לא את תוכנה .
אפשר במייל או ווטסאפ.
shnissim@netvision.net.il

054-2341199
הוסף תגובה לתגובה


הוסף תגובה חדשה לתשבץ