בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

תשבץ היגיון: סולם יעקוב - פורים מאת נסים א-שארעאבימבוסס על מגילת אסתר; 24 מרץ 2019, 07:40
דרגת קושי: אין הצבעות

מכשיר כתיבה:   
כיוון התנועה:   
  
1
 
 
2
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
6
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
9
 
10
11
 
        
12
 
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
   
17
 
18
 
  
 
  
 
 
19
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
   
 
  
22
 
   
 
    
23
 
 
 
24
 
 
25
 
26
 
27
28
 
 
 
   
29
 
 
 
 
30
 
 
 
  
31
32
33
 
 
 
 
 
 
 
 
34
 
35
 
 
36
 
 
37
38
 
 
 
 
 
39
 
 
 
40
 
 
41
 
 
 
 
 
42
43
 
 
 
44
 
 
45
 
 
 
 
  
46
 
   
47
 
   
48
49
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
 
 Bookmark and Share

קחו את התשבץ לטלפון. סירקו את הקוד באמצעות הטלפון:

כל השאלות רק מאוזן רק מאונך
מאוזן:
1.בדואר פורים לפני המתנות ( 5 , 4 ) (9)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.המסמך הפרסי הובהל (5) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
7.פתחיה הפרסי ככה יעשה לו (5) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
8.לרש לחג (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
9.הפור סופו ישמור האל . (5) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
12.בית לחכמים ותשלומים לבית (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
13.באג - המשבצת משמאל למספר צריכה להיות מושחרת (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.חברת הבניה ובתוכה שמינית ולאחריה קלסתרון נשאו תפקיד בממלכה המיוסדת (9). (9)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
17.המגילה החסרה כאן התהפכה (3) (אר') (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
19.הוי אלוקי הוא שיחק כדורגל באיטליה (5) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
21.עם 18 מאונך גזרת המן ( ממוכן ) על בת נבוכדנאצר , אהובת המלך , במשקל ..... ... הלחם ....... (2 , 2 , (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
22.השחור שיחק טניס בגאווה ובשלום. (2) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.הפסיד לפישר אבל רב אומן (5 ). (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.מחבוש כאי . (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.ר' 42 מאוזן. (5) יתכן שיבוש במספור (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
29.ירקוני הלל (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
30.כורה נטול וו חיים העמק . (4) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
31.סוסים למשלוח ספרי המלך גבוהים ועשרים בם. (5) (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
34.מלך ישראל חסר אבל אל עליון ( 4) . (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
36.ישן ומיירט (2) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
37.אין שפה ליהודי אשכנז (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
39.המדינה שדולה בלי סוף (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.יש באג . 40 . השופט והרמטכ"ל תחב סכין בעגלון . (4) (ש"פ) . שתי המשבצות האחרונותשלום אמריקאי (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
42.בקיצור נדל או בניטס ( 4 ) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.עם 41 ו-42 ו- 20 מאוזן – אמרו " נעשה ונשמע " – ואושרר במגילה ( 4 , 7 ) - תיתכן טעות במספור (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
45.מידת צריכת החשמל במדינה האחרונה (3) (ש) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
46.מידת הספק חשמל בזכות החסרה (2) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
47.ראה 37 מאוזן . (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
48.עם 20 מאוזן - כינוי הניצולים בנפול ישראל בידי סנחריב לראשונה במגילה ( 7 ) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
50.מושב ילדי אוכל המדבר אף הם נתלו ( 4 , 3 , 3) (10)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
51.עם 11 ו- 38 מאוזן - המלכות השתרעה על חיי שרה בקירוב (4 , 2 , 3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
 
מאונך:
1.דין ודברים בקצור הוא פגום (3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
2.אחיך עימך מתנות תתן .(3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
3.הגיפ בכף הרגל (3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
4.רש"י מפנה אליו לאחיין הקיסר בזו הלשון עם כף הדמיון (6) (6)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
5.מלך סעודיה תו קול. (4) . (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
6.ירש מפלה זורמת (3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
10.עם 17 ו-19 מאונך (4 , 4 , 7 ) פרולוג המגילה .- יש טעות בהפניות בגלל הבאגים . (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
11.באג (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
14.נתן הוצאות בלשכת ביבי (3) (ת) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
15.שואבת ותומכת לידה (4). (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
16.הכשלון זב עליו השלום (3) . (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
18.יחד עם 30 מאונך – על משקל הספר על הרב אריה לוין בשושן הבירה ( 3 , 5 , 3 ) - טעות בהפניה תיתכן בשל הב (9)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
20.אות לך שלמה חלקך בכרמי עין גדי (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
23.העיירה ליד אנטליה כתבה ספרי מקרקעין (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
24.ראה 10 מאונך . תיתכן טעות בהפניה כנ"ל . (8)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
25.מלוא כל הארץ כיעקב (5) . (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
26.ראה 10 מאונך . תיתכן טעות בהפניה (7)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
27.עם 21 מאונך ו-9 מאוזן . – השמיטו המן כמעט כמו ברולטה ובפיס ( 4 , 3 , 3 , 5)תיתכן טעות בהפניה (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
28.ר' 20 מאונך . (5) כנ"ל . באג . (5)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
32.ספר אחת אפיים פלאפל . (3)(ת). (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
33.מי ... באלים דומה לך (4) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
35.האמורא אינו שוחר שלום די (2) (ת) . (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
38.סופם של פתחיה וגדליה וצדקיה (2) (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
40.לנגיף אין תלמיד בעיקר באפריקה . (4) (4)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
41.כשמכפילים אותו מתקבל עוף שנכחד. (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
43.42. שורש לענה להפוך פר . 43 .שמאלו עיקר ולאחריו ביש (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
44.צנים , כרמל , גרייס וג'ין (3) . בגלל באג - ההגדרה לאחריה היא :יקרה למרות שהיא ליד נתב"ג (3) (3)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   
49.אל.. , שכמ.. , מטר.. , עזנ.. , פטר..(2). (2)     תנו לי רמז   גלו לי את התשובה   

כמות הפתרונות שמותר לך להשתמש בהם:
כמות הרמזים שמותר לך להשתמש בהם:
המחבר בחר לא להציג את הפתרון בפני הפותרים. הרמזים והפתרונות מתבססים על פתרונות של משתמשים אחרים.

תגובות

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: