בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 22/10/2021 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 22/10/2021

למעבר לתאריכים אחרים: 15/10/2021, 29/10/2021

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןלאבביתספרי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לא בבית ספרי ספרי הוא חומר שמרססים בשיער
 • בבית= חדרים. ספרי= ריסוס. אכן הסבר דחוק, שכן "בכל תוקף" אינו מיוצג בפתרון. התשובה היפה יותר, לא בשום פנים, בשום = בישום, פנים= החדרים, אינה מתאימה לכוונת המחבר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןלהב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לה ב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןדימרגיז  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עמעם זה דימר הפך לגז זה גיז די מרגיז
 • מטופש ומלאעותי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןלימודימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לי מודים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןמרי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מהנשיא רי למלכה מרי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןחרמה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עד ח(ו)רמה המרח
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןנעורימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נעורים מהמילה לנער לטלטל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןמסה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מסה היא חיבור או מאמר, וגם משקל (בערך)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןרצהמלכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מהלך בשחמט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאוזן:לחצו לפתרוןשפיר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןועד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאוזן:לחצו לפתרוןתנולייד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לטרומפלדור הייתה רק יד אחת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןילכרכיל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ר(יש) לקיש בין כלים חסרי ם
 • ר' לקיש בין 'כלי' פעמיים בצורה משובשת/שבורה - ילכ + ר + כיל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןדבר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןבינהחבורימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בין לימודי הספרות והלשון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןלצלול  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לץ לול
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןבאבימימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הזקן בא בימים הצעיר בלילות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןיתדרדר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דרדר הוא קוץ, בבניין התפעל זמן עתיד
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןסתמשמועה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סתם שמו ע"ה עליו השלום
 • 0 תם ...
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןרוגרמור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • רו גרמו ר גרמו הגרם שלו כלומר הוא עצמו בתוך רור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןאזניחמור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אזניח מור(קרן)
 • מה הקשר למחברת מרודלת ?
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאונך:לחצו לפתרוןחדרמורימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דר בין חמורים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןנסכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נ לפני סך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןמלכתהכתה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מל כתה כתה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאונך:לחצו לפתרוןהודרכתי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם ירדו כתה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןפניהדור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • משוררת פניה ברגשטיין משורר משה דור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןבורלבב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בור לא למד כלל בור, לבב ל (בבא בתרא) = נאמר ביושר תרא)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןדברימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ד ב רים דרים מחוץ לבית
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 22/10/2021

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הגדרות מתחת לכל ביקורת - פתר   22 אוק 2021, 18:30
בא בימים? באמת?
מה פה תרתי משמע?
חצי מההגדרות חסרות היגיון בסיסי
הוסף תגובה לתגובה


הוסף תגובה חדשה לתשבץ
יש תשבץ חדש באתר: איגיון וכינור 418 מאת משה שמואלי, בואו לפתור!