דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 16/04/2021 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 16/04/2021

למעבר לתאריכים אחרים: 09/04/2021, 23/04/2021

כותרת: 8

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמצרימהעתיקה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מ צרים(אויבים) העתיקה(שכפלה)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןהצע  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ההפך זה עצה האילן שלה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןשגרירות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שגרי רות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןגינתירק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • רפי גינת איש טלוויזיה ירק הביע בוז
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןליל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ל (למד) יל(אוניברסיטה בארהב)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןפנמה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תעלת פנמה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןסובלימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סו זה 10 בלים זה מרופטים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןבית  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןלחמלבנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לחם לבן 2 מבני משפחה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאוזן:לחצו לפתרוןמהרל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מהר"ל ר זה רב מהל זה ערבב מהר"ל הוא המהרל מפרג רבי יהודה ליווא בן בצלאל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןלדר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לדר זה משמש מיובש
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאוזן:לחצו לפתרוןסדיגורה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חסידות סדיגורה אנגרם של די סגורה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןגועלנפש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הופכים שפן לעוג עוג מלך הבשן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןשכב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שכב על הגדר שכב היא אחת מאבני הרכיים רכב ושכב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןהעולמהשלישי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יקום נצח ותבל הם מילים נרדפות לעולם. והן נמצאות במקום השלישי במשפט.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןמנהיג  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אצל העשיר יש מנה יג ראש זה מנהיג
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןרבעונימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • כל שלושה חודשים זה רבעון רב עונים(עוני ברבים)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןמישקינ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מישקין הוא נסיך אידיוט בספר של דוסטוייבסקי
 • מי היא הכלה ב"כלה וצייד הפרפרים" של ניסים אלוני, קין הוא הרוצח, ש הוא ש שלום
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןעברבקלות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עבר זה צד בקלות זה דגים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןישראלטל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אלוף טליק הוא ישראל טל י שר אלט ל שר אלט זה שר כאשה יל היא אוניברסיטה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןהחתולשמיל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של לילות שמחה יגאל חרד קשור לחתול שמיל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאונך:לחצו לפתרוןפילולוגיה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פילולוגיה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןסינ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • 0 ין (מטבע יפני)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןבבוסתנימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מין זה לולב תסובב זה תקיף בבוסתנים להפך זה מין תסובב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאונך:לחצו לפתרוןמפריעטו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם של ירפו מעט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןהמורשתי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מיכה המורשתי מהתנ"ך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןפיקשוש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • צביקה פיק שוש עטרי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןהשבוי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ברטרוספקטיבה זה יובשה הביצה(השלולית) יובשה להפך זה השבוי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 16/04/2021

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: