בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 01/07/2022 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון הארץ, יורם הרועה, 01/07/2022

למעבר לתאריכים אחרים: 24/06/2022, 08/07/2022

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןשוהאלפמילימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ערך הלירה של אז ביטוי ליתרון של תמונה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןויזואלי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סטיפן ויז ו אלי ויזל. ויזואלי = נראה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןחלצ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שדה נפט ישן בישראל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןהדר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הדר בכרמל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןנחקליגר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןמבורדק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאוזן:לחצו לפתרוןוילד  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןספא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ספא בהיפוך אותיות זה אפס, מילה נרדפת ל"אבל"
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאוזן:לחצו לפתרוןמוצא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןאפסזמנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ס=אפס + דקה = סדקה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןישאניגל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בשיר בורו מני- מופיעה השורה ומחר ישאני גל. אולי המחבר חשב על אלון גל
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןלקח  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןברק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בר=בן ; ק= 100
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןבגדיערב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • חרדי לא יערב גדי בחלב אמו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

26 מאוזן:לחצו לפתרוןעמינדבדיקמנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מושב עמינדב + הנסיכה די + קצין קמ"ן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןשלושהימימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ימים ה' א' ב' ובן- וילד. סרט של אורי זוהר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןהוזהרנו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • האיש שהזהיר מזאב- חולם על מכונית רנו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןליאונידס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןמלינקי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מלין= מתלונן, קי=דני קי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןלאחזיתי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המפגע דלא צפיתי( לא חזיתי) בא מאחור. לא מהחזית
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןמחצצר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מחצצר = מחצ-צר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןקפא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בנק אפק
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאונך:לחצו לפתרוןדינוחשבונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ההגדרה שגויה כי כתוב די ננוח.היתה תקינה אם היה כתוב די נוח
 • ההגדרה תקינה , די נ-נ--וח דין וח שבו נ
 • אם "דינוח" היתה מילה תקנית ,אזי היה אפשר לפרש "שבו נ".אך מכיוון ש"דין וח[שבון]" הן 2 מילים נפרדות,ההגדרה היתה תקנית ,אם היה כתוב-"שבהן נ" ולא "שבו נ".
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןאפולשדוד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אִסָּפֶה = אמות = אפול שדוד פול התמנון בתוך [נמל] אשדוד
 • רק שפשג "נפל שדוד"ירוש המו הוא.1.הובס 2.אפסו כוחותיו,,"מת" מעייפות.ואין פירושו מת,הלך לעולמו.נכון שאחד מפירושי הד"המילה "שדו
 • רק שפרוש "נפל שדוד" הוא,1.הובס 2.אפסו כוחותיו,"מת מעייפות ,ואין פרושו מת,הלך לעולמו.נכון שאחד מפרושי המילה "שדוד" הוא הרוג,אך מילה זו עומדת בפני עצמה,ולא לכך התכוונו במקור התנכי ל"נפל שדוד"
 • הסבר מלא לצירוף נפל שָדוּד [על-פי המקרא: "בַּאֲשֶׁר כָּרַע [סיסרא] שָׁם נָפַל שָׁדוּד" (שופטים ה כז)] 1. מליצית מת, נהרג.
 • הציטוט הנ"ל משירת דבורה מתאר את מה שהוסבר קודם.סיסרא הומת ע"י יעל בעודו נם את שנתו.קודם לכן הגיע אליה למצוא מסתור כשהוא מותש,היא השקתה אותו בחלב והלעיטה אותו בחמאה,על אף שהוא ביקש מים,על מנת להכביד עליו עוד יותר.אז הוא כרע ונפל שדוד בין רגליה מעומס העייפות,או אז ניצלה יעל את מצבו והמיתה אותו,באותו מקום שבו הוא כרע ונפל שדוד[כאמור מעייפות,קודם להמתתו]
 • איפה התמנון?
 • הציטוט הנ"ל מהמילון נפל שדוד=מת, נהרג
 • המקום היחיד שבו השימוש במליצה "נפלתי שדוד",כשהכוונה להגיד מתתי,נהרגתי ,הלכתי לעולמי,היא בהגדרה המופרכת הזו
 • בהגדרה המופרכת הזו ובמילון. דעה מול עובדה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןציאנקלי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ימית - צי, שתי נסיכות: 1 - אן, 2 - קלי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאונך:לחצו לפתרוןזהלאעסק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןאירביד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אי רביד, איפה שושנה רביד
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאונך:לחצו לפתרוןירבוע  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • כנראה ירבו ע'
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: הארץ, יורם הרועה, 01/07/2022

:

הוסף שורה לטופס

כותרת:

שם:תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן:
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 446 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!
XWordScan היא אפליקציה לאייפון ולאייפד שמאפשרת פתרון תשבצים סרוקים ללא צורך בהדפסתם!
האפליקציה תומכת בעברית.

ליחצו כאן להתקנה

לפרטים נוספים על האפליקציה