בית   
דף הביתפתרון תשבצים ביחדפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון אמנון בירמן, העיר/גלריה, 01/07/2022 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון אמנון בירמן, העיר/גלריה, 01/07/2022

למעבר לתאריכים אחרים: 24/06/2022, 08/07/2022

כותרת: 1888

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןמלאה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בטן מלאה; הספינה מלאה- שם של סרט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאוזן:לחצו לפתרוןחבלהטבור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • להט״ב בתוך חבור
 • ושוב טעות בהגדרה ! צ״ל 3, 5…
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןרבתעמונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בת ע בתוך רמון(חיים)
 • שוב טעות בהגדרה צ״ל 3, 4 ולא להפך.
 • טועים בכל מקום כמעט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןמנפרד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פתיחה של שומן מן=סופר פרד=עקשן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןילינק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אלפרידה ילינק כלת פרס נובל לספרות במהופך קני לי
 • ההגדרה הפוכה מהפתרון
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאוזן:לחצו לפתרוןגאהגאה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אשירה לה׳ כי גאה גאה
 • אָשִׁירָה לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה פסוק א'
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןקולחוז  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מכשיר בו משולבים שמע וראיה קול + חוז
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאוזן:לחצו לפתרוןגבריאל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • טיל גבריאל צד אחורי=גב ריאל הספרדית
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןסוקרנו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נשיאה הראשון של אינדונזיה הפעל לסקר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאוזן:לחצו לפתרוןברטעה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ברט סימפסון ע״ה=עליו השלום
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאוזן:לחצו לפתרוןפיקוס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • פיקוס=התמקדות עץ פיקוס
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןלהקופול  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הקוף בתוך לול ( תכנית בידור עם אורי זוהר)
 • מספר האותיות צריך להיות (2,5)
 • צריך להיות (2,5)
 • (2,5)
 • ההפך
 • אותיות: חמש ושתיים, לא שתיים וחמש
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

26 מאוזן:לחצו לפתרוןשלחאתעמי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עמי ותמי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

27 מאוזן:לחצו לפתרוןנסימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נמלטים=נסים השר לשעבר משה נסים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןמגרשימקא  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אנגרם שרגא מקים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןאחתהיאלנו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  4 מאונך:לחצו לפתרוןבינרגע  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • אנגרם גבר עני
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  5 מאונך:לחצו לפתרוןהחמרה  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • הרעה=החמרה חמרה מקום שתית אלכוהול
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  6 מאונך:לחצו לפתרוןבאפ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • משכו באף במהופך פאב=בית מרזח
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  7 מאונך:לחצו לפתרוןרודנ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • רודן=עריץ מנדי רודן מנצח
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  8 מאונך:לחצו לפתרוןהמיקדו  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • אנגרם יום דקה המיקדו אופרה
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  13 מאונך:לחצו לפתרוןאריסטופנס  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • למה
  • מדוע
  • ארי סטופ נס. סטופ בין מילים במברק?
  • לא ברור מה הקשר למברק
  • פוסט-דואר?
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  14 מאונך:לחצו לפתרוןמלכהסלימ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • אביו של ברגנר נקרא מלך הסלים=דרדר
  • טעות בהגדרה! 3, 5 ולא 5, 3.
  • אביו של ברגנר נקרא מלך. התדרדר = הסלים
  • הטעויות המחורבנות האלה אצל בירמן
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  17 מאונך:לחצו לפתרוןברביקנ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • ברביקן= מרכז לאמנויות בלונדון קן+ברבי בובות
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  18 מאונך:לחצו לפתרוןחובלימ  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • מלה משותפת
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  20 מאונך:לחצו לפתרוןרוסית  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • חולצה רוסית ביצה רוסית
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  22 מאונך:לחצו לפתרוןהפרש  הפתרון שגוי?  הסבר

  ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
  • הפרש=פער פרש על סוס
  ההסבר/ים שגוי/ים?

  כאן תוכלו להציע הסבר:

  24 מאונך:לחצו לפתרוןקרח  הפתרון שגוי?  הסבר

  לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

  תן

  אנא הקלידו כאן פתרונות שידועים לכם מתוך: אמנון בירמן, העיר/גלריה, 01/07/2022

  :

  הוסף שורה לטופס

  כותרת:

  שם:  תגובות

  נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

  -   02 יול 2022, 08:54
  בתשבץ זה יש למרבה הצער 4 טעויות הדפסה של מיקום מספר האותיות בהגדרה. למשל: 5,3 במקום 3,5
  הוסף תגובה לתגובה


  הוסף תגובה חדשה לתשבץ
  יש תשבץ חדש באתר: צפנת פענח 446 מאת יוסי אילן, בואו לפתור!
  XWordScan היא אפליקציה לאייפון ולאייפד שמאפשרת פתרון תשבצים סרוקים ללא צורך בהדפסתם!
  האפליקציה תומכת בעברית.

  ליחצו כאן להתקנה

  לפרטים נוספים על האפליקציה