דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון תרתי משמע, דקל בנו, 16/04/2021 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון תרתי משמע, דקל בנו, 16/04/2021

למעבר לתאריכים אחרים: 09/04/2021, 23/04/2021

כותרת: 1946

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןכתבימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • כ-תווים
 • כתבים הוא פתרון נכון. (מ) בהגדרה הוא שגוי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאוזן:לחצו לפתרוןאשביח  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שבי באח
 • זרעיה זה שבי?
 • שבי זרעיה הוא שחקן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןבלייק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שחקן טניס
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןמשובצ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אדם שוב בעיר מץ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןתורארוכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תורא-שור עדינות -רוך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאוזן:לחצו לפתרוןמת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מתבן מחסן למספוא
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאוזן:לחצו לפתרוןבנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • טרגדיה מת-בן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןלאחוכמה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לאחו כמה
 • לאחו כמה
 • לאלוש מת
 • לאחו ((מרעה, מקום לרעות) כמה (מתגעגע)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאוזן:לחצו לפתרוןאבעיר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • להסיק=להבעיר, אסיק=אבעיר. אב עיר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןהאירו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מטבע האירו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאוזן:לחצו לפתרוןתוכחה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נשמע כמו: תוך איכה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאוזן:לחצו לפתרוןכבלימ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סרט בבימוי צבי שיסל, ב בתוך כלים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןכלבת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לב בתוך כת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןבריטונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בריטון אחד הטונים. וגם בתרעומת
 • היכן פה שמביעים בלחש?
 • בכי - קול
 • בכישוף לחש= כישוף
 • בריטון. בריטון הוא קול. ריטון הוא הבעת תרעומת באופן שקט
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןמרק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מר רק = מרק
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןאגמקומו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מקום בתוך אגו
 • בסדרת הטלויזיה צ'אק" יש אירוע המתרחש באגם קומו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןברוב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • "צפתי" הוא רוב המילה "חוצפתי"
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןחוצפתי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • המילה "צפתי" מרכיבה את רוב המילה "חוצפתי". בלי שום בושה מצידי = ברוב חוצפתי".
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

10 מאונך:לחצו לפתרוןאמאתרזה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אם את רזה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןגבלאות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • לאו בתוך גבת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןגמליאל  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גילה גמליאל חיות -גמלי אל-גור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאונך:לחצו לפתרוןנערכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הנער שלך= נערך=מסודר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןנועמ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • נועם פתחי (עיתונאי) מהסוף להתחלה: מעון (בית)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאונך:לחצו לפתרוןהלכ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מילה משותפת
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 


תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: