דף הביתפתרונות לתשבצים מהעיתונים 

פתרונות לתשבצים מהעיתונים

לפתרונות לתשבץ היגיון גלובס, 15/04/2021 לחצו כאן

בחרו בתשבץ ברשימה ואז תוכלו לבחור בשאלה המבוקשת. גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

בחרו בתשבץ המבוקש:     
לבחירה בתשבץ אחר

פתרונות לתשבץ היגיון גלובס, 15/04/2021

למעבר לתאריכים אחרים: 08/04/2021, 22/04/2021

כותרת: 856

קח

אלה הפתרונות הידועים לנו:

להצגת כל הפתרונות לחצו כאן

1 מאוזן:לחצו לפתרוןדוד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • דוד המלך ו-דוד שמש (?)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאוזן:לחצו לפתרוןגוק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • משחק גו והאות ק'=ג'וק
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

7 מאוזן:לחצו לפתרוןבורסקאי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מחית=רסק בתוך דיוויד בואי. בורסקאי=מעבד עורות.
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

8 מאוזן:לחצו לפתרוןנשבור  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • אדם=נש. בור=חסר ידע
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

9 מאוזן:לחצו לפתרוןפגיונ  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

10 מאוזן:לחצו לפתרוןסלחי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סל למצרכים ונושם=חי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאוזן:לחצו לפתרוןהנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם השערה וגם מורידה במחיר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

16 מאוזן:לחצו לפתרוןמשחקמילימ  הפתרון שגוי?  הסבר

לא התקבלו הסברים עדיין. אם אתם יודעים את ההסבר, אנא הוסיפו אותו כאן:

18 מאוזן:לחצו לפתרוןחה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם השערה וגם מורידה במחיר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

19 מאוזן:לחצו לפתרוןנצרת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם מלשון נצר - לנצור=לשמור
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

22 מאוזן:לחצו לפתרוןיפנצר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יפן+צר (=אויב)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאוזן:לחצו לפתרוןלזעוק  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זע בתוך (ג'ון) לוק
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

25 מאוזן:לחצו לפתרוןקריפטונ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • קרי (לילה)+פטון (טנק אמריקאי).
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

26 מאוזן:לחצו לפתרוןשתי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם לוקחת מהנוזל וגם שתי וערב
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

27 מאוזן:לחצו לפתרוןוסת  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • סת=אל מצרי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

1 מאונך:לחצו לפתרוןדיינרס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • עלה על = דרס בתוכו יינ
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

2 מאונך:לחצו לפתרוןדברבלחש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מכת דבר ולחש קסמים
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

3 מאונך:לחצו לפתרוןשריר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם שיש לו תוקף
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

4 מאונך:לחצו לפתרוןתקיפ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם מישהו שעומד על שלו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

5 מאונך:לחצו לפתרוןגירית  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם לגרות מישהו=לפתות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

6 מאונך:לחצו לפתרוןקופנגנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • קוף+נגן
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

11 מאונך:לחצו לפתרוןלמה  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • גם מילת שאלה וגם סוג בהמה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

12 מאונך:לחצו לפתרוןיחס  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • זיקה=יחס->סחי=לכלוך
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

13 מאונך:לחצו לפתרוןממד  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • מ"מ+ד'
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

14 מאונך:לחצו לפתרוןקלנ  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • ל' בקן (בית הציפור)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

15 מאונך:לחצו לפתרוןהמר  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • שר לשעבר - זבולון המר. גם הטעם המר
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

17 מאונך:לחצו לפתרוןיציעלנו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • יציע מושבים באיצטדיון לד"ר נו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

18 מאונך:לחצו לפתרוןחמיגעש  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • החם שלי געש (כעס)
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

20 מאונך:לחצו לפתרוןתוקעות  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • תופעות מסמר ותוקעות תזוזה
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

21 מאונך:לחצו לפתרוןאנסקי  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • הנסיכה אן מאנגליה וסקי בשלב - מיכל אנסקי
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

23 מאונך:לחצו לפתרוןרביב  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • טיפת גשם=רביב->ביבר=גן חיות
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

24 מאונך:לחצו לפתרוןלוטו  הפתרון שגוי?  הסבר

ההסבר/ים שהתקבל/ו עד כה:
 • בלוטו מרוויחים בתנגדות =וטו
ההסבר/ים שגוי/ים?

כאן תוכלו להציע הסבר:

תן

לא חסרים לנו פתרונות לתשבץ הזה, תודה לכל התורמים!

 


תגובות

נא לא להשתמש בתגובות על מנת לדווח על פתרונות שגויים. לשם כך, ליחצו על הקישור 'הפתרון שגוי?' בסמוך לפתרון.

הוסף תגובה חדשה לתשבץ:
שם:
דואר אלקטרוני:
כותרת:
תוכן: